LECȚIA 12 TENET

Darurile Duhului

Există trei liste biblice ale „darurilor Duhului”, cunoscute și sub numele de daruri spirituale găsite în Noul Testament. Se gasesc la romani 12: 6–8, 1 Corinteni 12: 4–11, și 1 Corinteni 12:28. Am putea include, de asemenea Efeseni 4:11, dar aceasta este o listă de birouri în biserică, nu daruri spirituale, în sine. Darurile spirituale identificate la Romani 12 sunt profeția, slujirea, învățarea, încurajarea, dăruirea, conducerea și mila. Lista din 1 Corinteni 12: 4–11 include cuvântul înțelepciunii, cuvântul de cunoaștere, credință, vindecare, puteri miraculoase, profeție, deosebirea dintre spirite, vorbirea în limbi și interpretarea limbilor. Lista din 1 Corinteni 12:28 include vindecări, ajutoare, guverne, diversități de limbi.

Recunoaștem că există trei interpretări principale ale 1 Corinteni 13:10 care se referă la „când vine perfectul” că darurile profeției, limbilor și cunoașterii vor fi eliminate. Un indiciu clar al interpretării sale este că ceva vine la noi, nu că mergem nicăieri să găsim lucrul perfect, completat sau matur așa cum se spune în versetul 10.

CBA este de acord că Biblical Canon View este singura părere care este de acord cu gramatica, structura și contextul versetului 10. Cu toate acestea, dezacordurile din această opinie nu vor împiedica bisericile sau organizațiile para-bisericești să se alăture asociației.

  1. Vederea Canonică biblică

Acest punct de vedere afirmă că odată cu finalizarea Canonului biblic, darurile profeției, limbilor și cunoașterii au fost eliminate. Acest punct de vedere susține că odată cu completarea canonului Scripturii nu a mai fost nevoie de daruri care aduceau autenticitate slujirii apostolului în biserica din secolul I. Acest punct de vedere susține că perfectul „a venit” la credincioși.

  • Vederea escatologică

Această viziune afirmă că aceste daruri vor fi eliminate la întoarcerea lui Hristos la a doua venire după perioada necazului. Întrucât Hristos nu se întoarce pe pământ la răpire, acest punct de vedere ar susține că darurile rămân după ce biserica se află în ceruri în perioada necazului. Problema majoră cu această viziune este aceea în contextul 1 Corinteni 13 nu se menționează că plecăm și mergem la cer.

  • Vederea maturității

Această părere susține că darurile vor continua să funcționeze până când vom merge la cer și am primit o maturitate finală în înțelegerea spirituală. Această părere susține că fie moartea, fie răpirea bisericii ne-ar duce la cer. Problema principală a acestei concepții este că nu ar trebui să fim de acord cu gramatica și structura versetului 10 pe care perfectul vine la noi, dar că vom merge la perfect.

Urmează o scurtă descriere a fiecărui cadou:

Profetia - Cuvântul grecesc tradus „profeție” în ambele pasaje înseamnă în mod corespunzător „o vorbire”. Conform Lexiconul grecesc al lui Thayer, cuvântul se referă la „discursul emanat de inspirația divină și declararea scopurilor lui Dumnezeu, fie prin mustrarea și admonestarea celor răi, fie prin mângâierea celor îndurerați, fie dezvăluirea lucrurilor ascunse; mai ales prin predicarea evenimentelor viitoare. ” A profeți înseamnă a declara voința divină, a interpreta scopurile lui Dumnezeu sau a face cunoscut în orice fel adevărul lui Dumnezeu care este conceput pentru a influența oamenii.

Servire - De asemenea, denumit „slujire”, cuvântul grecesc diakonian, de la care obținem „diaconul” englezesc, înseamnă un serviciu de orice fel, aplicarea largă a ajutorului practic celor care au nevoie.

învățământ - Acest dar implică analiza și proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu, explicând sensul, contextul și aplicarea în viața ascultătorului. Profesorul supradotat este cel care are capacitatea unică de a instrui și comunica clar cunoștințe, în special doctrinele credinței.

Încurajarea - Numit și „îndemn”, acest dar este evident în aceia care invită constant pe alții să asculte și să urmeze adevărul lui Dumnezeu, care poate implica corectarea sau construirea altora prin întărirea credinței slabe sau mângâierea în încercări.

Oferirea - Dăruitorii sunt cei care împărtășesc cu bucurie ceea ce au cu alții, indiferent dacă este financiar, material sau oferind timp și atenție personală. Beneficiarul este preocupat de nevoile celorlalți și caută oportunități de a împărți bunuri, bani și timp cu ei, pe măsură ce apar nevoi.

Conducere - Conducătorul supradotat este cel care guvernează, prezidează sau are conducerea altor oameni din biserică. Cuvântul înseamnă literal „ghid” și poartă cu sine ideea celui care conduce o navă. Unul cu darul conducerii guvernează cu înțelepciune și har și prezintă roada Duhului în viața lui, așa cum conduce prin exemplu.

Milă - Strâns legat de darul încurajării, darul milosteniei este evident la cei care sunt compătimiți față de ceilalți care sunt în suferință, arătând simpatie și sensibilitate însoțite de o dorință și de resursele pentru a-și diminua suferința într-un mod amabil și vesel.

Cuvântul Înțelepciunii - Faptul că acest dar este descris drept „cuvântul” înțelepciunii indică faptul că este unul dintre darurile care vorbesc. Acest cadou descrie pe cineva care poate înțelege și vorbi adevărul biblic în așa fel încât să-l aplice cu pricepere în situații de viață cu tot discernământul.

Cuvânt de cunoaștere - Acesta este un alt cadou vorbitor care implică înțelegerea adevărului cu o perspectivă care vine doar prin revelația de la Dumnezeu. Cei cu darul cunoașterii înțeleg lucrurile profunde ale lui Dumnezeu și misterele Cuvântului Său.

Credinţă - Toți credincioșii au credința într-o măsură, deoarece este unul dintre darurile Duhului dăruite tuturor celor care vin la Hristos în credință (Galateni 5: 22-23). Darul spiritual al credinței este manifestat de unul cu încredere puternică și de nezdruncinat în Dumnezeu, Cuvântul Său, promisiunile Lui și puterea rugăciunii de a efectua miracole.

cicatrizare - Deși Dumnezeu încă se vindecă astăzi, capacitatea oamenilor de a produce vindecări miraculoase a aparținut apostolilor bisericii din secolul I de a afirma că mesajul lor a fost de la Dumnezeu. Dumnezeu încă vindecă, dar nu este la mâna oamenilor cu darul vindecării. Dacă ar face acest lucru, spitalele și morgele ar fi pline de acești oameni „dotați” care goleau paturi și sicrie peste tot.

Puteri miraculoase - Cunoscut și ca lucrarea minunilor, acesta este un alt cadou de semn temporar care a implicat realizarea unor evenimente supranaturale care nu puteau fi atribuite decât puterii lui Dumnezeu (Fapte 2:22). Acest cadou a fost expus de Pavel (Fapte 19: 11-12), Petru (Fapte 3: 6), Ștefan (Fapte 6: 8), și Phillip (Fapte 8: 6-7), printre alții.

Distingerea (discernământ) a spiritelor - Anumiți indivizi au capacitatea unică de a determina adevăratul mesaj al lui Dumnezeu din cel al înșelătorului, Satana, ale cărui metode includ purificarea doctrinei înșelătoare și eronate. Isus a spus că mulți vor veni în numele Lui și îi vor înșela pe mulți (Matei 24: 4-5), dar darul Bisericilor este dăruit Bisericii pentru ao proteja de asemenea.

Vorbind în limbi – Darul limbilor este unul dintre „darurile semne” temporare date Bisericii primare pentru a permite ca Evanghelia să fie predicată în întreaga lume tuturor națiunilor și în toate limbile cunoscute. A implicat capacitatea divină de a vorbi în limbi necunoscute anterior vorbitorului. Acest dar a autentificat mesajul Evangheliei și pe cei care au predicat-o ca venind de la Dumnezeu. Expresia „diversitate de limbi” (KJV) sau „diferite feluri de limbi” (NIV) elimină în mod efectiv ideea de „limbaj personal de rugăciune” ca dar spiritual. În plus, vedem că darul limbilor a fost întotdeauna o limbă cunoscută și nu a fost o farfurie sau o exprimare extatică. Suntem de acord cu apostolul Pavel în 1 Corinteni 14: 10-15 că fie că cântăm sau ne rugăm, trebuie să facem asta cu înțelegerea a ceea ce spunem cu mintea noastră și nu vom vorbi ca un barbar sau ca un străin, ci limba noastră va fi înțeleasă.

Interpretarea limbilor - O persoană cu darul de interpretare a limbilor ar putea înțelege ce spunea un vorbitor de limbi, chiar dacă nu știa limba care se vorbea. Interpretul limbilor ar comunica apoi mesajul vorbitorului de limbi tuturor celorlalți, astfel încât toți să poată înțelege.

Ajută – Strâns legat de darul milei este darul ajutorului. Cei cu darul ajutorului sunt aceia care pot ajuta sau acorda ajutor altora din biserică cu compasiune și har. Acesta are o gamă largă de posibilități de aplicare. Cel mai important, aceasta este capacitatea unică de a-i identifica pe cei care se luptă cu îndoiala, frici și alte bătălii spirituale; să se îndrepte către cei care au nevoie spirituală cu un cuvânt bun, o înțelegere și un comportament plin de compasiune; și să spună adevărul scriptural care este atât convingător, cât și iubitor.

Matei 24: 4-5; Fapte 2:22; 19: 11-12; 3: 6; 6: 8; 8: 6-7; Romani 12: 6–8; 1 Corinteni 12: 4–11,28; 13:10; 14: 10-15; Galateni 5: 22-23; Efeseni 4:11

ro_RORomanian