TENET 11

finanțe

Creștinii au în posesiunile lor o tutelă sfântă față de Evanghelie și o administrație obligatorie. Prin urmare, ei sunt obligați să-L slujească pe Hristos cu timpul, talentele și bunurile lor materiale.

Conform Scripturilor, creștinii ar trebui să contribuie cu mijloacele lor cu bucurie, regulat, sistematic, proporțional și liberal pentru înaintarea cauzei lui Hristos pe pământ.

Credem că Vechiul Testament a învățat în mod clar zeciuiala, care reprezintă 10% din veniturile noastre brute (primele roade) care au fost date Templului sau Sinagogii locale. (Maleahi 3:10). În Noul Testament (Matei 23:23)), Isus nu a condamnat zeciuiala către cărturari și farisei, El a subliniat-o doar ca pe o parte a ascultarii. Isus a vorbit adesea despre bani pentru că ne-a dezvăluit inimile.

După întemeierea bisericii, nu există nicio mențiune despre zeciuială, dar se concentrează în continuare pe dăruire. Încă acceptăm multe părți ale legii, deoarece ele sunt un ghid al comportamentului nostru și ne dezvăluie păcatul. În același mod, credem că zecimea este un ghid despre unde să începem dăruirea noastră astăzi. În plus, Duhul Sfânt îi poate determina pe credincioși să dea sume suplimentare peste zeciuială. Aceste sume se numesc oferte.

Geneza 14:20; Levitic 27:30-32; Deuteronom 8:18; Neemia 10:37-38; Maleahi 3:8-12; Romani 6: 6-22; 12: 1-2; 1 Corinteni 4: 1-2; 6: 19-20; 12; 16: 1-4; 2 Corinteni 8-9; 12:15; Filipeni 4: 10-19; 1 Petru 1:18-19 Matei 6: 1-4,19-21; 19:21; 23:23; 25: 14-29; Luca 12: 16-21,42; 16: 1-13; Fapte 2: 44-47; 5: 1-11; 17: 24-25; 20:35;

ro_RORomanian