TIẾT 17

Đàn ông

Con người là sự sáng tạo đặc biệt của Đức Chúa Trời, được tạo dựng theo hình ảnh của chính Ngài. Ngài đã tạo ra họ nam và nữ như công trình cao cả nhất của sự sáng tạo của Ngài. Do đó, món quà về giới tính là một phần của sự tốt lành của sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Ban đầu, người đàn ông vô tội và được Tạo hóa ban cho quyền tự do lựa chọn. Bởi sự lựa chọn tự do của mình, con người đã phạm tội chống lại Đức Chúa Trời và mang tội lỗi vào loài người. Qua sự cám dỗ của Sa-tan, con người đã vi phạm mệnh lệnh của Đức Chúa Trời và rơi khỏi sự trong trắng ban đầu, nhờ đó hậu thế của anh ta thừa hưởng bản chất và môi trường nghiêng về tội lỗi. Vì vậy, ngay khi có khả năng hoạt động đạo đức, họ trở thành kẻ vi phạm và bị lên án. Chỉ ân điển của Đức Chúa Trời mới có thể đưa con người vào mối tương giao thánh khiết của Ngài và giúp con người có thể hoàn thành mục đích sáng tạo của Đức Chúa Trời. Sự thiêng liêng của nhân cách con người được thể hiện rõ ràng ở chỗ Đức Chúa Trời dựng nên con người theo hình ảnh của chính Ngài, và ở chỗ Đấng Christ đã chết thay cho con người; do đó, mọi người thuộc mọi chủng tộc đều sở hữu phẩm giá đầy đủ và đáng được tôn trọng và được yêu mến theo đạo Chúa.

Sáng thế ký 1: 26-30; 2: 5,7,18-22; 3; 9: 6; Thi thiên 1; 8: 3-6; 32: 1-5; 51: 5; Ê-sai 6: 5; Ma-thi-ơ 16:26; Người La mã 1:19-32; 3:10-18,23; 5:6,12,19; 6:6; 7:14-25; 8:14-18,29

viVietnamese