क्रिष्ट केन्द्रित मिशनहरू

TENET पाँच

चर्च र महिला

सेवकाईमा महिलाहरू एउटा मुद्दा हो जसमा केही बाइबल-विश्वासी इसाईहरू असहमत छन्। असहमतिको बिन्दु धर्मशास्त्रका खण्डहरूमा केन्द्रित हुन्छ जसले महिलाहरूलाई चर्चमा बोल्न वा "पुरुषमाथि अधिकार लिन" निषेध गर्दछ। असहमति यसबाट उत्पन्न हुन्छ कि ती खण्डहरू जुन युगमा लेखिएका थिए त्यसका लागि मात्र सान्दर्भिक थिए। भन्ने विश्वासमा हामी अडिग छौं १ तिमोथी २:१२ अझै पनी आज लागू हुन्छ र त्यो आदेशको आधार सांस्कृतिक होइन तर विश्वव्यापी हो, जुन सृष्टिको क्रममा जडिएको छ।

पहिलो पत्रुस:: १-। एक एल्डरको लागि योग्यता विवरण। प्रेस्बुटरोस नयाँ नियममा "अनुभवी पुरुष निरीक्षक" लाई दर्शाउन ग्रीक शब्द siy पटक प्रयोग गरिएको छ। यो शब्दको पुल्लिंगी रूप हो। स्त्री रूप, प्रेस्बुटेरा, एल्डर वा गोठालाहरु को लागी कहिले प्रयोग गरीएको छैन। पाउनु पर्ने योग्यताहरूको आधारमा १ तिमोथी:: १-7, एल्डरको भूमिका बिशप / पादरी / निरीक्षकको साथ आदानप्रदान हुन्छ। र पछि, प्रति १ तिमोथी २:१२, महिलाले “पुरुष माथि अधिकार दिन वा अधिकार प्रयोग गर्नु हुँदैन” भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ कि एल्डरहरू र पास्टरहरू, जो सिकाउन, मण्डलीको नेतृत्व लिन र तिनीहरूको आध्यात्मिक वृद्धिको निरीक्षण गर्न सक्षम हुनुपर्छ, पुरुषहरूको लागि मात्र आरक्षित हुनुपर्छ।

जे होस्, एल्डर/बिशप/पास्टर मात्र पुरुषहरूको लागि मात्र आरक्षित कार्यालय जस्तो देखिन्छ। चर्चको विकासमा महिलाहरूले सधैं महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। त्यहाँ कुनै पनि धर्मशास्त्रीय उदाहरण छैन जसले महिलाहरूलाई स्थानीय चर्चमा पूजा गर्ने नेताहरू, युवा मन्त्रीहरू, बाल निर्देशकहरू, वा अन्य मन्त्रालयहरूको रूपमा सेवा गर्न निषेध गरेको छ। केवल प्रतिबन्ध यो हो कि तिनीहरूले वयस्क पुरुषहरूमा आध्यात्मिक अधिकारको भूमिका ग्रहण गर्दैनन्। धर्मशास्त्रमा चिन्ता कार्यको सट्टा आध्यात्मिक अधिकारको मुद्दा जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण, कुनै पनि भूमिका जसले वयस्क पुरुषहरूमाथि यस्तो आध्यात्मिक अधिकार प्रदान गर्दैन, अनुमति छ।

१ कोरिन्थी १:3::34; १ तिमोथी २: १२-१-14; :: १-7; तीतस १: 9-;; १ पत्रुस:: १-।

ne_NPNepali