क्रिष्ट केन्द्रित मिशनहरू

ईसाई धर्म, धर्म र धर्म

कन्जर्वेटिभ बाइबल एसोसिएशनईसाई धर्म, धर्म र धर्म
ne_NPNepali