Zimbabwe

Báo cáo truyền giáoĐơn đăng ký truyền giáo

Zimbabwe

Quyền tự do tôn giáo tồn tại nhưng đã bị tổn hại nghiêm trọng do sự can thiệp của chính trị vào các công việc của nhà thờ.

TÔN GIÁO DÂN SỐ % KEO SỰ TĂNG TRƯỞNG HẰNG NĂM
Cơ đốc giáo 77.99 9,861,088 +1.1%
Dân tộc truyền thống 19.20 2,427,656 -2.8%
Phi tôn giáo 1.40 177,017 +1.8%
Hồi 1.10 139,084 +1.2%
Baha'i 0.20 25,288 +0.3%
Do Thái 0.02 2,529 -12.7%
Phật tử 0.01 1,264 +0.3%
[put_wpgm id = 51]
viVietnamese